Vi växer och behöver större lokaler i Kisa.

Välkomna till våra nya lokaler
på Storgatan 20 i Kisa,
Arbetsförmedlingens
gamla lokaler i Sveahuset.