Vi på Aklero Ekonomi AB vill börja med att framföra vårt tack för gott samarbete under 2022. Aklero fortsätter att växa och för att möta efterfrågan på våra tjänster har vi under året välkomnat fyra nya medarbetare och det pågår rekrytering för ytterligare förstärkning.

Istället för julgåva till våra kunder väljer vi även i år att stödja fyra organisationer som vi känner extra mycket för. Vi har lämnat en penninggåva till Stadsmissionen i Linköping, Barndiabetsfonden, Act Ukraina och Cancerfonden.