PRESSMEDDELANDE


Efter att ha drivit redovisningsbyrå i Kisa i 52 år har avtal träffats mellan Bokföringsbyrån i Kisa AB och Aklero Ekonomi AB om ett övertagande av Bokföringsbyrån i Kisa AB:s verksamhet. Övertagandet sker vid årsskiftet.

Aklero Ekonomi AB är en redovisningsbyrå med kontor i Kisa, Rimforsa och Linköping och biträder sina kunder med löpande bokföring, bokslut, deklarationer och övrig ekonomisk rådgivning. Verksamheten bedrivs för närvarande med totalt 11 medarbetare och bolaget ägs av Henrik Karlsson och Jan Persson.

Aklero Ekonomi har verkat i regionen under 14 års tid och med kontor i Kisa sedan 2007.  Verksamheten har succesivt vuxit och utvecklats vad gäller såväl kunder som medarbetare.

- Med ålderns rätt och många års företagande bakom mig så känns det bra att få avsluta verksamheten på detta sätt. Genom överlåtelsen till en byrå som är väl inarbetad på den lokala marknaden är jag trygg med att mina kunder fortsatt är i goda händer säger Carl Andersson.

- Vi är glada för det förtroende som Bokföringsbyrån i Kisa AB visat oss genom denna överlåtelse som innebär en utökning av vår verksamhet i framförallt Kisa säger Henrik Karlsson och Jan Persson som är ägare till Aklero Ekonomi AB. Vi är förberedda att ta emot kunderna genom den personalförstärkning som skett på Kisa-kontoret under året. Vi är även inställda på att förvärvet kan leda till ytterligare utökning av antalet anställda.

Vid frågor eller önskemål om ytterligare information kontakta gärna:
Jan Persson, Aklero Ekonomi AB, 0494 – 157 66, jan@aklero.se
Carl Andersson, Bokföringsbyrån i Kisa AB, 0494 – 713 50

Postad den 19 November av aklero